Over ons

Uw business development voor de Kreis Viersen (WFG)

De WFG werd in 1964 opgericht door Kreis Viersen en alle steden en gemeenten die bij dit district horen. De WFG heeft tot doel om de economische en maatschappelijke structuur van het district te verbeteren. Dit gebeurt vooral door de ondersteuning van de industrie, nijverheid, de woonsector en de toeristische sector in de regio. Hiervoor maakt de WFG gebruik van een groot aantal instrumenten.

Een zwaartepunt ligt op de huisvesting van industrie en nijverheid. Hiervoor ontwikkelt de WFG in nauwe samenwerking met de steden en gemeenten van de Kreis Viersen industriegebieden en bedrijfsterreinen. De WFG koopt, ontsluit en faciliteert de terreinen, waarbij bedrijven vooral kunnen profiteren van op maat geleverde grondstukken en een uitstekende infrastructuur. Ook onderhoudt de WFG intensieve contacten met het bedrijfsleven in de Kreis Viersen en voorziet deze van advies.

De WFG ondersteunt de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en de woningmarkt door haar lidmaatschap van verenigingen met een speciale opdracht. Standort Niederrhein GmbH ondersteunt de non-economische activiteiten van bedrijven, de regionale marketing en de opbouw van een regio voor starters. De WFG is partner van de het technologiecentrum Niederrhein GmbH in Kempen, dat als opdracht heeft om starters en jonge technologisch-georiënteerde ondernemers met behulp van advies en de verhuur van kantoorruimtes terzijde te staan. Het technologiecentrum Niederrhein is met zijn startercentrum NRW het centrale aanspreekpunt voor starters uit de Kreis Viersen. De WFG ondersteunt de woningmarkt via de GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG.

De WFG ondersteunt de toeristische sector door haar deelname aan Niederrhein Tourismus GmbH en het project 2-LAND. Niederrhein Tourismus GmbH heeft als opdracht om de regio op toeristisch gebied op de kaart te zetten en een netwerk op te zetten van regionale aanbieders en instituten. Op hetzelfde regionale niveau is het project 2-LAND actief. Het projectgebied omvat de grensstreek in de regio Niederrhein zowel aan Nederlandse als Duitse zijde. Het project heeft als doel om grensoverschrijdende toeristische arrangementen te ontwikkelen en in de markt te zetten.